Mikrodotacja FIO

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłosiła konkurs na realizację projektu w ramach programu „Lubelskie Lokalnie – Mikrodotacje FIO”. W ramach konkursu Fundacja „TRACH” otrzymała dotację na projekt, którego celem jest podniesienie potencjału Fundacji poprzez zakup sprzętu niezbędnego do właściwej realizacji celów statutowych. W ramach dotacji zakupiliśmy system nagłośnienia – mikrofony nagłowne i mikrofony bezprzewodowe, wzmacniacze, głośniki, statywy, okablowanie i inne wyposażenie potrzebne do właściwego funkcjonowania tego sprzętu. Nagłośnienie jest niezbędne przy prowadzeniu animacji z dziećmi, organizacji gier miejskich, festynów, spotkań autorskich, warsztatów i działań artystycznych. Zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie wykorzystywany do podniesienie jakości naszych inicjatyw. Co w konsekwencji pozwoli dotrzeć do jeszcze większej liczby osób.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

fio2fio