Korepetycje w Snopkowie

W przerwie świąteczno-noworocznej, między 28 a 30 grudnia 2016 r., przeprowadzimy zajęcia edukacyjne i warsztaty artystyczne dla uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Snopkowie. Celem tego projektu jest pomoc dzieciom w nauce, trening posiadanych umiejętności oraz zdobywanie nowych, a także integracja dzieci i młodzieży szkolnej. Podczas zajęć będziemy realizować podstawę programową oraz wzbogacać ją o nowe treści. W czasie projektu zorganizujemy m.in. zajęcia uzupełniające, warsztaty artystyczne, gry i zabawy oraz turnieje gier planszowych.

Projekt został sfinansowany przez Fundację PKO Banku Polskiego.

PKO FND